Ångerrätt

Kunder som ingår detta avtal i egenskap av privatperson har rätt att frånträda (häva) avtalet i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).

Ångerrätten är ej tillämplig för kunder som ingått detta avtal i egenskap av näringsidkare. Ångerrätten gäller i 14 dagar
(ångerfristen), tiden räknas från den dag då du som kund har mottagit försändelsen.

För att ångerrätten skall gälla så måste de produkter som beställningen omfattar återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Det innebär att du inte får använda produkterna i större omfattning än det som krävs för att kunna undersöka dem.

Enligt gällande lagstiftning ska du som kund efter att du ångrat ditt köp returnera samtliga produkter som beställningen omfattar till Twinnovation AB och själv bekosta returfrakten. Twinnovation AB har dock alltid rätt att erbjuda kunden generösare villkor än det som gällande lagstiftning föreskriver.

När returnerade produkter är Twinnovation AB tillhanda kommer Twinnovation AB återbetala vad du har betalt inom 30 dagar. I det fall har beställning gjorts mot faktura som du ännu inte hunnit betala kommer fakturan makuleras. Skulle du som kund återlämna färre produkter än vad beställningen omfattar återbetalas endast varuvärdet för de produkter som du återlämnar.

Vissa produkter är undantagna från ångerrätten med stöd i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59):
-Produkter som tillverkats eller ändrats särskilt på kundens begäran eller som på annat sätt fått en särskilt prägel.

30 dagars bytesrätt

Du har rätt att byta produkt under 30 dagar från det att produkten levererats till dig. Vid byte får du värdet på de produkter du lämnar tillbaka i tillgodohavande hos Twinnovation AB.

Kostnader som du haft för frakt eller annan utförd tjänst återköps ej i samband med utövande av bytesrätten. Tillgodohavande för produkter som återköpts avräknas mot värdet på de produkter som du beställer i samband utövande av bytesrätten.

Skulle värdet på de produkter som du beställt överstiga ditt tillgodohavande måste du betala mellanskillnaden till
Twinnovation AB. I det fall värdet på de produkter som återköps överstiger värdet på de produkter som beställs i samband med bytet kan du använda mellanskillnaden som
tillgodohavande vid nästa köp hos Twinnovation AB.

Vid retur av produkter i samband med byte skall du som kund själv betala för returfrakten.

Följande villkor gäller vid byte:
-Originalförpackningen skall vara i oskadat skick.

Nyttjande av bytesrätten
För att byta produkter, vänligen kontakta oss via e-post på: Twinner@twinnovation.se.